Aerial-CloeseInspraak door eigenaar Mariabosje in RTG 29/6.

Het perceel (de atletiekbaan) kan dan zonder allerlei afrasteringen weer worden toegevoegd aan het Mariabos. Wij zijn ook overeengekomen dat ik dan de herinrichting tot natuur ter hand zal nemen.

Lees meer>>