Kleine Markt noordzijde kerk

De Markten in Lochem worden opnieuw ingericht. Er wordt meer eenheid in de drie deelruimtes (grote markt, kleine markt en het gedeelte ten noorden van de kerk) gecreëerd. De beleving van de binnenstad wordt versterkt door het historische karakter te ondersteunen.

Lees hier meer >>

Kleine Markt Stad Lochem