Het Ministerie van BZK heeft in overleg met verschillende provincies en regio’s de Demowijzer laten ontwikkelen.

De Demowijzer is ontwikkeld in het kader van de het Actieplan Bevolkingsdaling. Het doel van het instrument is om in grote lijnen de maatschappelijke ontwikkelingen in beeld te brengen in gebieden die met bevolkingsdaling te maken hebben (topkrimpgebieden) of in de nabije toekomst te maken krijgen (anticipeergebieden).

Lees hier meer ……