De Gelderse Milieu Federatie vindt dat er volstrekte onduidelijkheid is over nut en noodzaak van deze boringen en van de effecten op de ondergrond en het grondwater.

Klik HIER om alles te lezen over steenkoolgas op de website van de Gelderse Milieu Federatie.