Vrijwilligers van de Stichting Mooi Lochem hebben zich dit voorjaar flink ingezet om de wandelroute “Poort van Lochem” te verbeteren.

De bewegwijzering langs de route is daar waar nodig vernieuwd en overwoekerende begroeiing is verwijderd.

De folder met routebeschrijving en wetenswaardigheden is bijgewerkt en herdrukt.

Deze folder is HIER  beschikbaar voor downloaden afdruk. Een vrijwillige bijdrage om de gemaakte kosten te dekken wordt zeer op prijs gesteld en kan worden overgemaakt op rekening nummer IBAN: NL53ABNA0498673308  t.n.v. C Muller i.z. Stichting Mooi Lochem.