De Proeftuin Nettelhorst is ontstaan vanuit het burgerinitiatief Slimste Weg en wordt als een gebiedsgerichte opgave gezamenlijk opgepakt met de overheden. Samen bouwen we aan een regio waar we trots op zijn. Vanuit een intrinsieke motivatie zijn we samen eigenaar van een aantal opgaven (in de omgeving) van de Nettelhorsterweg, die het mogelijk maken duurzame waarden voor toekomstige generaties veilig te stellen. Vanuit deze ambitie werken we aan strategische (gebieds-)opgaven. 

Bijna een halfjaar lang hebben er studenten gekeken naar de problematiek in het buitengebied tussen Lochem en Borculo en wat een manier kan zijn om deze op te lossen. Wij zullen onze resultaten presenteren op maandag 13 juni en u bent van harte uitgenodigd voor deze buurtbijeenkomst. 

https://proeftuinnettelhorst.nl/default.aspx