Kaart plan Cloese verlegging waterparij tuin Maart 2015 klDeze week heeft Mooi Lochem reactie ontvangen van B&W op de door Mooi Lochem ingediende zienswijze op het voorstel voor een bestemmingsplanwijziging rondom De Cloese.  De reactie is opgesteld door het adviesbureau SAB. Alle door Mooi Lochem en omwonenden ingediende zienswijzen zijn ongegrond verklaard.

De bestemmingsplanwijziging is aangevraagd door de projectontwikkelaar Van Wijnen en woningcorporatie Viverion.  Deze hebben hebben adviesbureau SAB de opdracht gegeven om de aanvraag voor bestemmingsplanwijziging op te stellen. Is hier dan mogelijk sprake van belangenverstrengeling?

CloeseIn de Raadsvergadering van 16 april 2012 heeft de Raad unaniem een amendement van GB, D66 en GL aangenomen waarin expliciet is opgenomen dat er niet in kasteeltuin mag worden gebouwd en plannen moeten worden gemaakt in nauwe samenwerking met omwonenden. Nu zijn omwonenden, waaronder vele sympathisanten van Mooi Lochem, het grotendeels eens met de plannen. Maar om nu de tuin te verkleinen ten gunste van meer woningbouw druist ons inziens in tegen het Raadsbesluit  van toentertijd en voelen wij het als onze plicht om plannenmakers en de huidige Raad hier op te wijzen.

Enkele andere zienswijzen ingediend door betrokkenen zijn zijn ons inziens zeker niet ongegrond en dienen door de Raad worden meegenomen in hun besluitvorming. Bijvoorbeeld de kap van monumentale eiken aan de Keppellaan. Volgens SAB geen probleem om ze te kappen. Uitdunning is toch het beste voor dit soort bomen. Plaatselijke dunning van een 100 jaar oude beeldbepalende laan door kap van gezonde bomen omwille van woningbouw is ons inziens ongewenst.

Dit onderwerp staat geagendeerd voor de RTG van maandag 29 juni a.s. Stichting Mooi Lochem zal dit moment gebruiken om nogmaals hierover met de betreffende Raadsleden in gesprek te gaan.

 

Amendement Cloese RV 16 april 2012