Aan de oostgrens van de stad Lochem bereidt gemeente Lochem een nieuwe woonwijk voor, waterschap Rijn en IJssel maakt plannen voor een natuurlijker inrichting van de Berkel, het tussenliggende Mariabos, een oud beekdalbos, onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk, vraagt om aanwezige bijzondere natuurwaarden te beschermen en te vergroten. Het resultaat van dit alles bepaalt voor vele decennia onze leefomgeving. Daarom is nu het moment om deze drie klussen samenhangend aan te pakken. Hoe het resultaat van onderlinge samenhang er uit kan gaan zien is samengevat in onze brochure “De ontwikkeling van de Langense Weiden”.

Lees hier meer>>