Het College van Burgemeester en Wethouders van Landelijk Lochem wil bouwen om “de woningnood” op te lossen. De plannen zijn te lezen in Kernvisie Wonen Lochem

Om dit snel uit te voeren wordt teruggevallen op minimale participatie en wordt inspraak nauwelijks ruimte gegeven. Deel van het plan omvat het bouwen van 300 woningen in het buitengebied ten oosten van Stad Lochem. Dit terwijl daar veel “Landelijks” verloren dreigt te gaan en er nog vele vragen open staan over de noodzaak.

Het plan van het College is om deze Kernvisie maandag 19 september aan de Raad voor te leggen voor goedkeuring om dan het plan juridisch vast te leggen in een Structuurvisie. Omdat inspraak daarna een stuk moeilijker wordt pleit Stichting Mooi Lochem voor een uitstel van dit besluitmoment om zo ware participatie meer ruimte te geven.

Gelegenheid om in te spreken is er voor ieder tijdens de extra Politieke Avond op 13 september .

U dient zich hiervoor aan te melden. En wel niet later dan maandag a.s.

Lochem oost