De bewoners van Barchem willen voorkomen dat een hele generatie wordt opgezadeld met grootschalige voorzieningen die het kenmerk hebben van een industriële voorziening. Ze horen in het gebied niet thuis. Niet voor niets hebben de gronden hier de bestemming natuur en agrarisch met waarde. En niet voor niets maken grote delen van het gebied deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (vroeger EHS) en zijn er speciale robuuste verbindingszones voor de zeldzame kamsalamander en de vuurvlinder. Er zijn tal van andere, meer geschikte locaties denkbaar,

Lees meer >>