Lochem en zijn buurtdorpen zijn mooi. Dat moet zo blijven. In Barchem langs de weg naar Ruurlo dreigt dat mooie verloren te gaan. Projectontwikkelaar TPSolar heeft bij de gemeente Lochem een aanvraag ingediend voor de aanleg van een 18,2 hectare groot zonnepark Bekenschot. Dat is twee keer zo groot als het ‘park’ Berkelweide bij de brug over het Twentekanaal. Zoiets anti-fraais staat Barchem te wachten als de ontwikkelaar zijn zin krijgt.

25.000 zonnepanelen

De vereniging Hobama (Houd landelijk Barchem Mooi en Aantrekkelijk) probeert deze grove aantasting van het landschap en de natuur tegen te houden. De vereniging telt 140 leden. De vereniging is niet tegen zonne-energie of zonneparken op zich, maar vindt de 25.000 zonnepanelen op deze locatie absoluut niet passen. Veel te grootschalig. Alles bij elkaar groter dan 30 voetbalvelden.

Het zou qua oppervlakte de grootste industriële installatie in de gemeente worden. Het botst met het coulissen landschap van de Achterhoek. Het zorgt voor een grote verrommeling. Bovendien komt de installatie grotendeels te liggen in een zogeheten  groene ontwikkelingszone en een ecologische verbindingszone. De woorden groen en ecologisch duiden erop dat die zones in feite bedoeld zijn voor toekomstige versterking van de natuur. Ook vindt de vereniging dat geen landbouwgrond verloren mag gaan. Ontwikkelaars van zonneparken schermen altijd met het bericht dat ze stroom opwekken voor enkele duizenden huishoudens, maar dat is schijn. De stroom gaat het net op en komt niet ten goede aan de inwoners van Barchem of de hele gemeente Lochem.

Al vier keer een plan

Het is voor de vierde maal, dat TPSolar probeert om een plan goedgekeurd te krijgen. Steeds stuit het op bezwaren. In september 2020 stuitte de eerste aanvraag in de Lochemse Gemeenteraad op grote bezwaren. Van de provincie moest het park vele hectares aan nieuwe natuur bevatten met heide, poelen en schraal grasland. Ophef ontstond toen ook over het gemanipuleer met de individuele gesprekken die met omwonenden waren gevoerd. Volgens het verslag zouden zij voorstander of in ieder geval geen tegenstander zijn van het plan. In de werkelijkheid was het precies andersom. Ook het dorp Barchem heeft zich toen in een handtekeningenactie tegen het plan uitgesproken,

Vorig jaar juli probeerde de projectontwikkelaar het opnieuw met een aanvraag, maar daar markeerde zoveel aan, dat de gemeente een hele lijst met vragen indiende. In december volgde daarop de derde aanvraag. En nu is het de provincie die vindt dat nog opnieuw aan het plan gesleuteld moet worden. Belangrijk punt daarbij is steeds hoe TPSolar versterking van de natuur en het landschap wil invullen, zoals de provincie dat graag ziet. Daarvoor is 4 hectare natuur ingetekend. Die ziet de ontwikkelaar als iets extra’s en geen onderdeel van de aanvraag voor het zonnepark. Het is maar helemaal de vraag of de gemeente dat ook zo ziet.

Stop met dit project

Wanneer die vierde aanvraag wordt afgewikkeld is onbekend. Voor Hobama is die vierde aanvraag aanleiding om de gemeente op te roepen om te stoppen met dit project. De maat is vol. Omwonenden en de Barchemse gemeenschap mogen niet langer in onzekerheid blijven.

Ook lid worden? Meld je aan via www.hobama.nl of per mail hobama@kpnmail.nl.

Dit straks vol met zonnepanelen ????? Laat gezond Lochems verstand zegevieren.