De ons voorgespiegelde ‘horror-winter’ laat nog even op zich wachten. Intussen zijn bij verschillende vogels de lentekriebels echt goed losgebarsten, getuige een broedgeval van merels in Valkenswaard. Bijzonder!

Merel (foto: Piet Munsterman, Saxifraga)

Iedere aanloop van de winter is het weer raak. Op het SOVON-kantoor krijgen we meldingen binnen over jonge futen of jonge nijlganzen en of dat niet zielig is. Blijkbaar zijn sommige vogelsoorten hardleers en proberen toch een nest groot te brengen terwijl er kou en sneeuw te verwachten is. Zulke late legsels zijn zelden succesvol.
Merel (foto: Piet Munsterman, Saxifraga)