Kap stentor

 

Het vorig jaar ingezette bomenbeleid in de gemeente Lochem is op een fiasco uitgedraaid. Binnen een jaar tijd blijkt er een tekort van 140.000 tot 190.000 euro in het gemeentelijke budget te zijn ontstaan. Lochem legt daarom tot nader order vrijwel alle kap- en snoeiwerkzaamheden stil en gaat uitzoeken hoe de budgetoverschrijding heeft kunnen ontstaan en bedenken hoe het nu verder moet. Alleen als de veiligheid in het geding is wordt er nog actie ondernomen.

Lees meer >>