De bescherming van ons leefmilieu is een prioriteit van de internationale Rotary gemeenschap. Rotary Club Barchem gaat nu een meerjarig Bloemenweidenproject starten. Daarvoor is samenwerking gezocht met de gemeente Lochem en Natuurmonumenten Achterhoek.

Mooie samenwerking voor biodiversiteit
Momenteel wordt op een eerste locatie een strook van 240 m * 5 m = 1.200 m2 een mengsel ingezaaid voor bloemen waar de bijen zich goed in thuis voelen. Voor de financiering hiervan heeft Rotary Club Barchem een bijdrage ontvangen van de gemeente Lochem voor de ondersteuning van biodiversiteitsinitiatieven. Daarmee is dit projectinitiatief een mooi voorbeeld van samenwerking tussen Rotary Club Barchem,  Natuurmonumenten Achterhoek en de gemeente Lochem.

Met alle Nederlanders nieuwe natuur maken
De bloemenweide komt aan de Ossenbeltsdijk bij natuurgebied Grote Veld van Natuurmonumenten. Eerder jaren stond hier alleen graan, straks kleurt de akkerrand rood en paars en biedt een huis aan  planten en dieren. “Het initiatief van de Rotary Club Barchem past daarom goed in het streven van Natuurmonumenten om samen met alle Nederlanders nieuwe natuur te maken, te verzorgen en te beschermen”, zo stelt boswachter Frank Kroezen van Natuurmonumenten-Achterhoek.

Lokale initiatieven Biodiversiteit
Volgens de wethouder van de Gemeente Lochem Henk van Zeijts past dit initiatief goed in het onlangs door de gemeenteraad goedgekeurde Biodiversiteitsplan: “Lokale initiatieven laten zien dat de natuur veerkrachtig is en dat kleine ingrepen al een groot positief effect kunnen hebben. Onder de subsidieregeling Initiatieven Biodiversiteit willen we als gemeente iedereen stimuleren om te helpen bij het behoud van de biodiversiteit. Dit gezamenlijke project met de Rotary Club Barchem en Natuurmonumenten is belangrijk voor het behoud van de bijenpopulatie in de Achterhoek”.

Nieuwe locatie voor bloemenweideprojecten
Herold Hissink, voorzitter van Rotary Club Barchem, wijst op het belang van selectie en beheer van goede, zichtbare locaties. De club is in overleg met de gemeente Lochem en andere organisaties om nieuwe locaties te selecteren voor bloemenweideprojecten voor de bijen. Die zouden dan vanaf 2022 kunnen worden ingezaaid.

Website: Rotarclub Barchem