Bescherm het Berkeldal
Oproep aan natuurbeschermers in Lochem, Berkelland e.o.

juli 2023

De Berkel

De Berkel is een riviertje met een lengte van in totaal 110 km, ontspringend nabij Billerbeck (D), stromend door de Achterhoek en uitmondend in de IJssel in Zutphen. Het Nederlandse deel van de Berkel (44 km lang) is in de 30er en 60er jaren van de 20e eeuw gekanaliseerd, vooral om overstromingen te voorkomen. Het Berkeldal biedt volop kansen voor groen-blauwe dooradering en meer biodiversiteit in de Achterhoek, maar ze worden nauwelijks benut. Sterker nog: ze worden bedreigd door grootschalige bouwplannen.

Aanleidingen

  • de recente bouwplannen van de gemeente Lochem – bouw van 800 woningen in het Berkeldal ten oosten van Lochem – die zonder noemenswaardige discussie door de gemeenteraad zijn goedgekeurd
  • het Waterschap Rijn en IJssel slaagt er maar steeds niet in om substantiële voortgang te maken met het ontwikkelen (eigenlijk weer terugbrengen) van natuurwaarden en biodiversiteit rondom en langs de Berkel

Oproep

Wie wil er meedoen met een Burgerinitiatief Bescherm het Berkeldal, aan te sluiten bij de federatie Natuur en Milieu Gelderland? Doel is het beschermen van de natuurwaarden en de biodiversiteit in het dal van de Berkel. Dat betekent: geen verdere aanslagen op de natuur, dus géén bouwactiviteiten in een ruime zone aan weerszijden van de rivier. Maar bescherming betekent ook: nu echt meters maken met het terugbrengen van de natuurwaarden en de biodiversiteit die de afgelopen 150 jaar door uiteenlopende menselijke ingrepen verloren zijn gegaan. Waarschijnlijk kan dit niet worden overgelaten aan het Waterschap alléén en moeten gemeenten en Provincie hiervoor de handen ineenslaan, in samenwerking met grondeigenaren en natuur- en milieuorganisaties.

Ben je geïnteresseerd en wil je eventueel meewerken aan dit initiatief? Neem contact op met de initiatiefnemer, Paul Engelen, paul.engelen@hotmail.com

Op 19 juli 2023 stond er een interview met initiatiefnemer Paul Engelen in De Stentor en Dagblad Tubantia. Hier de link