De Lochemse buurt Larensebroek werkt aan een genuanceerd plan om de nodige energietransitie lokaal goed in te passen. Een plan waarin het niet alléén gaat om het vinden van locaties voor grootschalig wind en zon. In dit plan gaat het om het welzijn van de inwoners, lokale economie (waaronder landbouw en toerisme) natuur, en landschap. Met daarbij een koppeling met kansen voor het opwekken – en besparen van energie.

Lees hier meer over de Buurt Energie Strategie >>