Plannen voor drie windturbines aan de Papenslagweg, ten noorden van Exel, kunnen rekenen op massieve tegenstand van omwonenden en de klankbordgroep energie van Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO). Het ontbreken van details over de plannen van Pure Energie, LochemEnergie en lokale grondeigenaren zijn geen belemmeringen om alle argumenten tegen grote windmolens bij voorbaat met kracht onder de aandacht te brengen.

Lees vooral het kritische bericht in Pdf met download link hieronder

Bron Berkelbode