Bericht uit de Stentor van 19.10.2011:  

 

De werkzaamheden aan de Kleine Markt in Lochem worden aangepast. Doordat archeologen in de bodem bijzonder goed geconserveerde skeletten en kisten hebben gevonden, is het uitvoeringsplan aangepast. Zo was er op de plek van de opgravingen een hemelwaterriooltracé gepland.

Deze is geschrapt zodat de skeletten bewaard blijven. Ter compensatie wordt het hemelwater-verzamelriool, dat diep onder de nieuw te planten bomen komt, opgewaardeerd en deels infilterend gemaakt. Begin oktober zijn de werkzaamheden aan de Kleine Markt gestart. Het was bekend dat er in de bodem skeletten lagen omdat het de vroegere begraafplaats van Lochem was. Het was echter nog niet bekend in welke staat de resten verkeren. Uit onderzoek van het Archeologisch Diensten Centrum uit Amersfoort blijkt nu dat de gevonden skeletten en kisten extreem goed geconserveerd zijn.
Omdat monumentenwetgeving stelt dat archeologische vondsten behouden blijven, heeft het college van B en W nu besloten het uitvoeringsplan zodanig aan te passen dat de vondsten kunnen blijven liggen en dus bewaard blijven.