In de provincie Gelderland zien we steeds meer zonneparken verrijzen. De afgelopen jaren kregen twintig projecten een rijkssubsidie toegewezen voor een zonnepark. Tot nu toe zijn hiervan zeven parken klaar. 
Gelderse gemeentes zijn op dit moment druk bezig om beleid te ontwikkelen voor het opwekken van duurzame energie. Ze worden overstelpt met aanvragen van projectontwikkelaars die geld zien in zonneparken. Zij benaderen boeren om grond te kopen of te huren om er grote zonneparken op te kunnen leggen. Boeren kunnen 5000 tot 7000 euro per hectare verdienen en dat verdient beter dan de grond verbouwen. 

Lees meer >>