Ook met een prachtig programma en een flink aantal aanmeldingen is er geen weerstand te bieden aan de gevolgen van het Coronavirus. 

Tot onze grote teleurstelling zien we ons genoodzaakt het Fietserscafé Achterhoek  van 28 maart uit te stellen. Maar….op zaterdag 10 Oktober, als iedereen weer zo’n beetje is uitgefietst, gaan we een nieuwe poging wagen. Zet de datum 10-10-20 alvast in je agenda!

We hopen op net zoveel aanmeldingen en mensen die een presentatie willen houden zoals dat nu het geval is geweest. Voor allen: een goede gezondheid gewenst met mooie fietstochten en tot 10 oktober !