BUURTSCHAP ARMHOEDE
BUURTSCHAP AMPSEN

Lochem, 10 februari 2012

Aan het Gemeentebestuur van de Gemeente Lochem
Postbus 17
7240 AA Lochem.

Betreft: Standpunt Gemeente Lochem inzake PHS

Geachte Burgemeester, Wethouders en Raadsleden,

Naar aanleiding van de publicaties van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu en ProRail inzake het Plan Hoogfrequent Spoorvervoer het volgende:

Lees hier meer ……..

 

 

Zie ook artikel in De Stentor van 10/2/2012