Burgers zien de ernst van het klimaatprobleem en tegelijkertijd voelt men zich verantwoordelijk voor de natuur, het landschap en de omgevingskwaliteit. Dat blijkt uit een raadpleging die de Natuur en Milieufederaties onder hun achterban hebben gehouden.

Lokale energiegroepen en energiecoöperaties nemen in het hele land het voortouw met betrekking tot energiebesparing, zonnepanelen op daken en diverse initiatieven rond grootschalige energieopwekking op land. De Natuur en Milieufederaties zijn daar vaak actief bij betrokken. In het Klimaatakkoord is een belangrijke rol weggelegd voor de betrokkenheid en inbreng van burgers bij grootschalige energieopwekking op land. De afspraken die hierin zijn vastgelegd over participatie en lokaal eigendom van windmolens en zonneparken voor burgers, bieden tal van handvatten om op lokaal en regionaal niveau aan de slag te gaan. Hoewel de burgerbeweging een indrukwekkende staat van dienst heeft met betrekking tot de transitie naar duurzame energie, wacht hen geen gemakkelijke klus.

STEDEN EN BEDRIJVENTERREINEN EERST

Lees meer >>