Cloese

 

In de vergadering van 17 maart 2015 heeft B&W Lochem ingestemd met het door de projectontwikkelaar ingediende ontwerp beeldkwaliteitsplan De Cloese.

Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van de voormalige opleidingsgebouwen achter kasteel De Cloese naar wonen en de voormalige atletiekbaan naar natuur. Het gebied wordt globaal begrensd door de Keppellaan, kasteel en kasteeltuin De Cloese, de Berkel en landgoederen.

Inzage termijn: 19 maart 2015 tot en met 29 april 2015

Bestemmingsplan bekijken

Het ontwerp bestemmingsplan kan worden bekeken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u ook de bronbestanden digitaal bekijken. Nummer van het plan (planid): NL.IMRO.0262.loDeCloese-BP31

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling publiekscontacten van de gemeente Lochem, Hanzeweg 8 in Lochem, telefoon 0573-289222  Contactpersoon: Bas van Gageldonk