Gezicht Berkeloord is een van rijkswege beschermd stadsgezicht in Lochem.  De procedure voor aanwijzing werd gestart op 18 juni 2004. Het gebied werd op 21 februari 2007 definitief aangewezen.

In 2013 werd de Belangenvereniging Beschermd Stadsgezicht Berkeloord opgericht. Met als doelstelling het ondersteunen en in stand houden van het beschermd stadsgezicht Berkeloord en het opkomen voor de specifiek daaruit voortvloeiende belangen van eigenaren en bewoners. Voor meer info: secretariaat:  r.heringa@live.nl

TOELICHTING bij het besluit tot aanwijzing van het beschermd stadsgezicht Berkeloord
gemeente Lochem (Gelderland) ex artikel 35 Monumentenwet 1988

Nieuwsbrieven belangenvereniging “Beschermd Stadsgezicht Berkeloord”

 

Wikipedia