STICHTING MOOI LOCHEM

Start N I E U W S Media Stichting ML Contact Links Archief Sitemap Zoeken

              

   Toekomstvisie Lochem 2030       Ontwikkelingen de Cloese     Uitbreiding Lochem Oost     Visie Wonen & Werken      

 


Toekomstvisie Lochem 2030

De gemeente Lochem is bezig om een toekomstvisie voor de periode tot 2030 te ontwikkelen. Als inleiding op de betreffende gemeentelijke website (zie link onder aan deze pagina) staat het volgende:

Vergrijzing, digitalisering, bevolkingskrimp, individualisering, klimaatveranderingen, schaalvergroting van agrarische bedrijven: het zijn allemaal trends waar ook de gemeente Lochem mee te maken heeft. Hoe speel je daar zo goed mogelijk op in? Welke koers zet je daarvoor uit? Om dat duidelijk te krijgen, laat de gemeenteraad een Toekomstvisie 2030 opstellen.

De Toekomstvisie 2030 wordt een ‘wensbeeld’, dat duidelijk maakt voor welke opgaven de gemeente Lochem de komende twintig jaar staat. Uitgangspunt daarbij is dat Lochem een levendige, vitale gemeente blijft, waarin ‘arm en rijk’ goed kunnen wonen, werken en recreëren

Op zich een goede ontwikkeling ware het niet dat de wijze waarop deze visie er door gedrukt wordt zonder echte inspraak. Dit roept uiteraard nogal wat vragen op. Zowel de stichting Mooi Lochem als ook de stichting Milieurecht De Graafschap hebben de gemeente verzocht om inspraak te mogen hebben.

Verzoek om inspraak stichting Mooi Lochem

Rapport Rabo: "Perspectieven voor de Graafschap"

Verzoek om inspraak stichting Milieurecht De Graafschap

Extra info inspraakverzoek stichting Milieurecht De Graafschap


Allure angst

Een beeld over de allure van Lochem door de stichting Mooi Lochem.

Allure angst


Stuk toekomstvisie Lochem ademt iets elitairs

Achtergrond commentaar uit de Stentor van 21 januari 2011.

"Stuk toekomstvisie Lochem ademt iets elitairs"


Recente artikelen in de media

Kritiek op toekomstvisie

de Stentor, 22 januari 2011

Klik op artikel voor vergroting

 

 

 

de Stentor, 19 januari 2011

Klik op afbeelding voor vergroting

 

 

 

 

 

www.destentor.nl, 18 januari 2011

Raadsfracties Lochem: meer ruimte in toekomstvisie voor hechte sociale structuur

dinsdag 18 januari 2011 | 11:28 | Laatst bijgewerkt op: dinsdag 18 januari 2011 | 11:30

LOCHEM - Meer aandacht voor een hechte sociale structuur. Meer stil staan bij niet hoog opgeleiden. De schijnwerper ook richten op de groep 12- tot 18-jarigen.

Onder meer deze aanvullingen willen fracties in de Lochemse gemeenteraad doorgevoerd hebben in het concept-toekomstvisie 2030 in Lochem.

De raad sprak daar maandagavond over in de foyer van de Lochemse Schouwburg. Gezien de lange tijd die de fracties voor de beraadslagingen nodig hadden, is besloten het raadsdebat op maandag 24 januari voort te zetten. De openbare vergadering begint om 20.15 uur in de raadzaal in Lochem.

 

de Stentor, 14 januari 2011

'Wacht met Visie 2030'

door Jan Buter. vrijdag 14 januari 2011 | 07:28

LOCHEM - Stichting Milieurecht De Graafschap (lees: mr. A.M. Fransen) roept de Lochemse gemeenteraad op, volgende week nog geen bindende beslissingen te nemen over de (concept-)Toekomstvisie Lochem 2030. In een brief aan de raad (ondersteund door de Stichting Mooi Lochem) wijst Fransen erop, dat voorafgaand aan de behandeling van de Toekomstvisie geen rondetafelgesprek is gepland en burgers dus geen mogelijkheid wordt gegeven in te spreken. Ook ontbreekt een collegevoorstel.

Maar, aldus de twee stichtingen, het is de bedoeling dat de raad zich volgende week al wel uitspreekt over de hoofdlijnen van het Lochemse toekomstbeleid. En het is niet te verwachten dat zij daar nog van afwijkt als zij in een later stadium (vermoedelijk maart) tot een definitief oordeel moet komen.

Overigens is in november in Almen wel een zogenoemde startbijeenkomst geweest, waarop Lochemers hun mening konden geven over de toekomst van hun gemeente. In zijn brief wijst Fransen er echter op, dat een verslag daarvan ontbreekt bij de stukken die volgende week ter sprake komen. Evenals een reactie op die inbreng op het concept-document.


Relevante Links

  Link naar website gemeente Lochem

 

Start ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@mooilochem.nl.  Laatst bijgewerkt: 29 mei 2011