STICHTING MOOI LOCHEM

Start N I E U W S Media Stichting ML Contact Links Archief Sitemap Zoeken

              

   Toekomstvisie Lochem 2030       Ontwikkelingen de Cloese     Uitbreiding Lochem Oost     Visie Wonen & Werken      

Burgers aan bod? ML laakt college ML oneens Groeiende vraag Weth. is het zat

 


Wonen en Werken  2007 - 2015, gemeente Lochem

Open brief aan gemeenteraad

Klik hieronder om de open brief (dd. 26 juni 2007) van de stichting Mooi Lochem te lezen met betrekking tot de bezwaren die de stichting heeft tegen de gang van zaken rondom de structuurvisie

Open brief aan gemeenteraad


Antwoord van de gemeente Lochem op de reactie van Mooi Lochem

Klik hieronder om het antwoord van de gemeente Lochem (dd. 27 april 2007) te lezen op de reactie van de stichting Mooi Lochem

Antwoord B&W


Reactie van Mooi Lochem op structuurvisie Wonen  en Werken

Klik hieronder om de brief van 4 april 2007 te lezen die de stichting Mooi Lochem aan Burgemeester en Wethouders van Lochem heeft gestuurd.

Brief aan B&W


Structuurvisie Wonen en Werken 2007 - 2015, gemeente Lochem

De gemeente Lochem heeft een structuurvisie ontwikkeld over wonen en werken in de periode 2007 tot en met 2015. De in het verleden ge´nventariseerde ontwikkelingsmogelijkheden zijn volgens de gemeente in deze visie geactualiseerd. In tegenstelling tot eerdere visies is de huidige structuurvisie niet tot stand gekomen in samenspraak met de inwoners van de gemeente. Zij komen aan bod zodra de visie in daadwerkelijke plannen omgezet worden

De structuurvisie kunt u lezen dier op de knop hieronder te klikken.

Visie Wonen & Werken


 

 

 

 

 

 

 

Aandacht in de media over de structuurvisie Wonen en Werken

In de week van 2 tot 7 juli heeft de Stentor bericht over de open brief van de stichting Mooi Lochem en de reactie van wethouder Kottelenberg hierop

Op zaterdag 7 april 2007 heeft de Stentor uitgebreid aandacht besteed aan de structuurvisie, de bezwaren van Mooi Lochem en de reactie van de wethouder


 

 

 

 

 

 

 

 


 

Start ] Burgers aan bod? ] ML laakt college ] ML oneens ] Groeiende vraag ] Weth. is het zat ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@mooilochem.nl.  Laatst bijgewerkt: 29 mei 2011