STICHTING MOOI LOCHEM

Start N I E U W S Media Stichting ML Contact Links Archief Sitemap Zoeken

              

   Toekomstvisie Lochem 2030       Ontwikkelingen de Cloese     Uitbreiding Lochem Oost     Visie Wonen & Werken      

 


Ontwikkelingen rondom woningbouw bij de Cloese

De eigenaren van de gebouwen en grond van de Cloese, - ondermeer projectontwikkelaar Van Wijnen en woningbouwvereniging Viverion -, hebben het plan weer opgepakt om woningbouw op het terrein van de Cloese te gaan plegen. Ze zijn gestart met informatieuitwisselingsbijeenkomsten met direct omwonenden en de stichting Mooi Lochem. Zoals toegezegd door ons houden wij u via deze website op de hoogte van hetgeen besproken is tijdens de bijeenkomsten.

Op 30 november is een tweede bijeenkomst geweest. Het verslag hiervan treft u onderstaand aan.

Verslag 2e bijeenkomst 30 nov 2010

Onderstaand treft u het verslag van de eerste bijeenkomst van omwonenden en Stichting Mooi Lochem met de eigenaren. Wij zullen uiteraard telkens verslag doen van hetgeen is besproken tijdens de komende bijeenkomsten.

Verslag 1e bijeenkomst 2 nov 2010


Asielzoekers bij de Cloese van de baan

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft besloten om af te zien van de Cloese als opvanglocatie voor Asielzoekers hieronder treft u het officiŽle persbericht en de verslaglegging uit de Stentor aan. De stichting Mooi Lochem blijft de ontwikkelingen rondom de Cloese uiteraard nauwgezet volgen.

persbericht Geen asielzoekerscentrum

de Stentor, 16 september 2010

 

 

 

 

 

Voorgaande krantenartikelen met betrekking tot het vestigen van een asielzoekerscentrum bij de Cloese:

de Stentor, 7 november 2009

 

 

 

 

de Stentor, 6 november 2009

 

 

 

 

 

de Stentor, 5 november 2009

 

 

 

 

 

de Stentor, 5 november 2009

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor persbericht van Stichting Mooi Lochem betreffende asielzoekers op de Cloese, dd 5 november 2009

de Stentor, 4 november 2009

 

 

de Stentor, 4 november 2009

 

 

 

 

 


 

Start ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@mooilochem.nl.  Laatst bijgewerkt: 29 mei 2011