STICHTING MOOI LOCHEM

Start N I E U W S Media Stichting ML Contact Links Archief Sitemap Zoeken

              

   Toekomstvisie Lochem 2030       Ontwikkelingen de Cloese     Uitbreiding Lochem Oost     Visie Wonen & Werken      

De Groene Poort de Cloese Landgoederen Fotowedstrijd Terugkoppelingen Lochem

 


ARCHIEF

Hier vindt u alle informatie terug waar de stichting Mooi Lochem de afgelopen jaren mee bezig is geweest.


‘DE  GROENE POORT VAN LOCHEM’

Stichting Mooi Lochem heeft een landschapsplan in ontwikkeling voor een deel van het oostelijk buitengebied van Lochem. Plan ‘De Groene Poort’ biedt een strategie voor de toekomstige inrichting en het beheer van het gebied rondom de Lochemse Berg en de omgeving van kasteel De Cloese. Met het plan wil de Stichting het karakteristieke en toeristisch aantrekkelijke landschap, dat van verschillende kanten wordt bedreigd, veilig stellen voor toekomstige generaties..... meer >>>

 

De Cloese

De algemene opinie is dat de wijze waarop de Politieschool De Cloese beheerde en bebouwde zeker geen prijs verdient. Met recht kun je spreken ­van wanbeheer van een fraai landgoed: lelijke flats naast het fraaie neo-renaissance kasteeltje, een kale parkeerplaats en een desolate atletiekbaan, die nu, enkele jaren na het vertrek van de Politieschool een zo mogelijk nog desolatere aanblik bieden. Dit wanbeheer dreigt ingeruild te worden voor een grootschaliger wanbeheer variant: .......      meer >>>


Landgoederen

Ontwikkelingen van landgoederen in de gemeente Lochem hebben aandacht gevraagd opdat geen detonatie met de omgeving aangebracht zou worden. Via het doorklikken op "meer" kunt u het verloop van deze acties lezen ....  meer >>>


 

 

 

 

Mooi Lochem krijgt paraplu-functie

Niet alleen het buitengebied van Lochem, waar thans een tweetal onzalige  plannen:  een woonwijk bij De Cloese en een landgoed op de Enk  zorgen  voor het gesprek van de dag, krijgt van Stichting Mooi Lochem  aandacht; de actieve stichting wil zich  voor meer zaken inzetten. Immers als het  gaat om een mooi Lochem is Mooi Lochem allen maar voor.

Momenteel zijn gesprekken gaande om onder de paraplu van Stichting Mooi Lochem een drietal initiatiefgroepen onder te brengen.  Zo is er het  Lochem’s Verfraaiingsgezelschap dat zich in het verleden onder de inspirerende leiding van dr. Voute onder andere sterk heeft gemaakt voor de restauratie van de grote kerk en haar activiteiten thans op enkele ontwikkelingen in de binnenstad wil richten. Een tweede projectgroep is ‘Het Beschermd Stads- en Dorpsgezicht  Park Berkeloord ‘. Nu binnenkort  de beschermingsstatus van dit cultuur-historisch-erfgoed wordt geeffectueerd, kan beleid over dit gebied allicht in samenspel met de gemeente plaatsvinden. Tenslotte  is er de groep Milieubeheer Lochem die zich sterk wil maken voor alle zaken het milieubeheer en de natuur aangaande, in de ruimste zin.

Het voordeel van de nieuwe opzet is dat de overheid met slechts  een gesprekspartner te maken krijgt,  terwijl stichting Mooi Lochem kan terugvallen op een aantal specialisme binnen  de projectgroepen.

Hoewel het idee van  projectgroepen thans in het  onderzoekstadium verkeert, durft de stichting het nieuws al naar buiten te brengen, gesteund door de vele contacten die ze sinds het verspreiden van de folder ‘Buitengebied Lochem Op de  Schop’ heeft opgedaan. Tijdens de handtekeningenactie, die door ruim 3.000 Lochemers werd gesteund,  kwam regelmatig de wens naar voren  ons ook met bovenstaande zaken bezig te houden.

 klik hier voor krantenartikel uit de Stentor.


Fotowedstrijd ‘Lochem op z’n mooist’

Stichting Mooi Lochem organiseerde een grote digitale** foto wedstrijd  met als thema ‘Lochem op z’n Mooist’. Per deelnemer kon een digitale foto worden ingestuurd naar email: info@mooilochem.nl  De sluitingsdatum was 15 februari 2006. De foto moest genomen zijn in het buitengebied van Lochem. Van de deelnemers werd gevraagd om aan te geven waar de foto was gemaakt. Een uitgebreidere omschrijving bij de foto was welkom, maar had geen invloed op de jurering.

Het Lochemse buitengebied staat volop in de schijnwerpers. Veel Lochemers hebben daarin, tijdens hun fiets- en wandeltochten, wel hun favoriete plekje ontdekt, bijvoorbeeld ergens op de Enk of de Berg, een bepaalde boerderij, een bosweggetje of een mooi stukje natuur bij de Berkel.

Bovendien leenden de wintermaanden zich goed om  met een extra oplettend oog  te kijken en bijzondere taferelen op de ‘gevoelige plaat’ vast te leggen,  door bijvoorbeeld plotselinge sneeuwval, mistvorming of soms onverwachte heldere luchten.

Mooi Lochem heeft Boekhandel Lovink, Foto Modern en de Lochemse VVV bereid gevonden in de jury plaats te nemen. De prijzen voor de mooiste foto’s variëerden van een fraai fotoboek over Barchem en omgeving tot  een vergroting en inlijsting van de winnende foto.

Alle foto’s (één per deelnemer) zijn op de website: www.mooilochem.nl geplaatst en de winnende foto krijgt natuurlijk extra aandacht op deze site.

Klik hier voor resultaten van de fotowedstrijd

** Indien iemand niet de beschikking had over een digitale-fotocamera , dan kon ook een afdruk (formaat ca. 20 x 15 cm) toegezonden worden onderstaand adres. 

Start ] De Groene Poort ] de Cloese ] Landgoederen ] Fotowedstrijd ] Terugkoppelingen ] Lochem ]

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@mooilochem.nl.  Laatst bijgewerkt: 29 mei 2011