Uitbreiding bedrijventerrein

Plannen nieuw bedrijventerrein Diekink buiten Lochem waanzin

Geplaatst op 06/01/17 door Gerrit Geen reacties

  De verkoop van bedrijventerreinen in de gemeente Lochem valt tegen. Er is vorig jaar veel minder verkocht dan was geraamd. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Lochem. Vooral bedrijventerreinen Aalsvoort West en Stijgoord in Lochem springen in het oog. Van de geraamde verkoop van bijna 10.000 vierkante meter op Aalsvoort ging uiteindelijk 2165 […]

Lees verder

Denk mee met Lochem geeft te denken

Geplaatst op 03/26/13 door Gerrit Geen reacties

Het gemeente bestuur van Lochem heeft de bevolking opgeroepen mee te denken via de website www. denkmeemetlochem.nl.   Dat dit te denken geeft kunt u hier lezen……..                

Lees verder

Mooi Lochem reageert op Ontwerp Structuurvisie

Geplaatst op 02/20/13 door Gerrit Geen reacties

De Stichting Mooi Lochem maakt bezwaar tegen het opnemen van de locatie Lochem-Oost als zoekgebied voor woningbouw in de Ontwerp Structuurvisie 2012-2020 en de Ontwerp-woonvisie Lochem 2012-2020 om de volgende redenen: Lees meer …………..      

Lees verder

Ook voor Raad Lochem is noodzaak Diekink onduidelijk

Geplaatst op 11/23/12 door Gerrit Geen reacties

Raadslid stelt dat het ongebruikelijk is om nu de actualisatie al te starten als de schop pas in 2021 in de grond gaat. Lees hier de notulen van de raadsvergadering over plannen voor nieuw bedrijventerrein aan rand van Stad Lochem.    

Lees verder

Kleiner Diekink in ontwikkeling

Geplaatst op 11/07/12 door Gerrit Geen reacties

De gemeente Lochem begint de bestemmingsplanprocedure voor bedrijventerrein Diekink gelegen in het buitengebied aan de rand van de kern Lochem. Lees hier meer in de Stentor van 7/11/2012 ==>>      

Lees verder

Voorstel B&W plan Diekink klopt niet

Geplaatst op 10/22/12 door Gerrit Geen reacties

INSPRAAKREACTIE ACTUALISATIE STARTNOTITIE DIEKINK  Ronde-tafelgesprek gemeenteraad Lochem 22 oktober 2012 De Stichting Milieurecht De Graafschap (SMG) en de Stichting Mooi Lochem mogen het volgende onder uw aandacht brengen. Lees meer =>>      

Lees verder

Nieuw industrieterrein aan rand van Stad Lochem

Geplaatst op 10/17/12 door Gerrit Geen reacties

B&W van de gemeente Lochem zijn van mening dat Lochem er een nieuw bedrijventerrein bij moet krijgen. In deze tijd van leegstand en krimp doen zij nu voorstel aan de Raad om de bestemming van landbouwgrond net buiten Lochem te wijzigen. Er is “geconcludeerd” dat hier behoefte aan is. Met de vele leegstand op bedrijventerreinen […]

Lees verder

Politiek Lochem sluit ogen voor miskoop

Geplaatst op 06/07/12 door Gerrit Geen reacties

In de Berkelbode van 6 juni 2012 een korte weergave van de standpunten van de 6 politieke partijen tijdens de laatste raadsvergadering. Zie pagina 12: “Fracties blikken terug”. GL en D66 zitten op dezelfde lijn als Mooi Lochem en verwoordden hun kritiek over de grondexploitatie breeduit in de raadsvergadering. De overige partijen besteden geen aandacht […]

Lees verder

Lees hier het RTG verslag over Diekink

Geplaatst op 05/10/12 door Gerrit 2 Reacties

Vandaag is het verslag van de RTG van deze week over Diekink gepubliceerd. Het verslag bevestigd de twijfel die er bestaat over nut en noodzaak. De argumentatie van de aanwezige wethouder was veel te wollig om daar permanente verstening van waardevol Lochems buitengebied aan te wagen. Het is nu aan de Raad om van het […]

Lees verder

B&W Lochem wil meer voor onnodig nieuw bedrijventerrein

Geplaatst op 05/04/12 door Gerrit Geen reacties

B&W Lochem hebben onlangs de Raad gevraagd om door te mogen gaan met ontwikkeling van het plan voor nieuw bedrijventerrein in buitengebied aan de de rand van kern Lochem. Ter besluitvorming in de raadsvergadering van  21-05-2012 wordt de raad  in de notitie ‘Grondexploitaties gemeente Lochem en exploitatieopzet Etalage naar de Toekomst’  voorgesteld in te stemmen met  het […]

Lees verder