Structuurvisie 2011 – 2020

B&W Lochem regeert over eigen graf heen

Geplaatst op 06/01/13 door Gerrit Geen reacties

Stichting Mooi Lochem spreekt in bij gemeentelijk Ronde Tafel Gesprek (RTG) over Structuurvisie 2020 op 27 mei j.l.. Klik hier om de tekst SML inspraak  te lezen. Klik hier om de notulen gemeente Lochem te lezen. Dit onderwerp wordt 10 juni 2013 in het  meningvormende deel van de raadsvergadering besproken.  

Lees verder

Gemeente Lochem reageert op inspraak voorstel Structuurvisie 2012-2020

Geplaatst op 05/16/13 door Gerrit Geen reacties

Hierbij link naar reactie van de gemeente Lochem op onze inspraak wat betreft voorstel nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie & Woonsvisie voor  2012-2020.      

Lees verder

Denk mee met Lochem geeft te denken

Geplaatst op 03/26/13 door Gerrit Geen reacties

Het gemeente bestuur van Lochem heeft de bevolking opgeroepen mee te denken via de website www. denkmeemetlochem.nl.   Dat dit te denken geeft kunt u hier lezen……..                

Lees verder

Mooi Lochem reageert op Ontwerp Structuurvisie

Geplaatst op 02/20/13 door Gerrit Geen reacties

De Stichting Mooi Lochem maakt bezwaar tegen het opnemen van de locatie Lochem-Oost als zoekgebied voor woningbouw in de Ontwerp Structuurvisie 2012-2020 en de Ontwerp-woonvisie Lochem 2012-2020 om de volgende redenen: Lees meer …………..      

Lees verder

Onderzoeksrapport structuurvisie Lochem 2020 gereed

Geplaatst op 03/14/12 door Gerrit Geen reacties

Als deel van de voorbereiding van de Structuurvisie Lochem 2020 is op  het gebied van Wonen,  werken en economie nader onderzoek uitgevoerd door bureau PAU. Lees hier meer ………..    Planning De ontwerp structuurvisie ‘Lochem 2011-2020’ wordt na de zomervakantie voor een ieder ter inzage gelegd. Dit wordt via de Berkelbode bekend gemaakt. Naar verwachting stelt […]

Lees verder

Achterhoek als proeftuin

Geplaatst op 11/21/11 door Gerrit Geen reacties

Zelfs het ministerie van Binnenlandse Zaken is overtuigd dat onze Achterhoek de komende decennia te maken krijgt met een fikse krimp van de bevolking. BZ gaat de effecten van de krimp in de Achterhoek gebruiken als een pilot voor andere gebieden in Nederland die ook te maken krijgen met krimp. Nu alleen nog onze eigen Lochemse bestuurders […]

Lees verder

Plannen structuurvisie 2011 – 2020 op internet beschikbaar

Geplaatst op 11/13/11 door Gerrit Geen reacties

  De ruimtelijke inrichting van het Lochemse grondgebied gaat u ook aan.  De gemeente vindt het daarom belangrijk u bij de totstandkoming van de nieuwe structuurvisie te betrekken.  Zij maakt hiervoor gebruik van de kennis en informatie van de verschillende dorpsraden  klankbordgroep Binnenstad Lochem waarin Stichting Mooi Lochem ook in is vertegenwoordigd. Ontwikkelingen rondom deze […]

Lees verder